Gezondheid.webBlad.info
Onmisbare informatie over uw gezondheid

Meest bekeken
>Eén op de tien Nederlanders is probleemdrinker
>Drinken en roken even dodelijk
>Training stoppen met roken succesvol


Recente artikelen
>De branche van gezondheidsproducten wordt volwassen
>Hoe de darm de geest kan bevriezen
>Rood vlees verhoogt kans op darmkanker
>Allochtonen leven langer dan autochtone Nederlanders
>Voorlezen voorkomt later leesproblemen
>'Vroege identificatie van potentiële dikkerds voorkomt Amerikaanse taferelen'
>Goed zicht is méér dan alleen scherp zien
Alle artikelen


Kwaliteit kinderopvang in Nederland zorgwekkend

De Nederlandse kinderopvang is haar internationale toppositie kwijtgeraakt. Teveel kindercentra voldoen niet aan internationaal erkende standaards. De kwaliteit van kinderdagverblijven laat op meerdere gebieden te wensen over. De kwaliteit is ook gedaald ten opzichte van eerdere peilingen in 1995 en 2001.

Vooral de aspecten gezondheid, hygiëne, fysieke veiligheid en de aanwezigheid en toegankelijkheid van ontwikkelingsmateriaal in de kindercentra zijn als onvoldoende beoordeeld. Maar de kwaliteit van één kernaspect van het pedagogisch werk in de kinderopvang is niet gedaald: de sensitiviteit van de leidsters in de omgang met de kinderen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek dat hoofdzakelijk in Leiden door de afdeling Algemene en Gezinspedagogiek-Datatheorie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen is uitgevoerd door het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) onder leiding van Louis Tavecchio (Leiden en Amsterdam), Rien van IJzendoorn (Leiden), en Marianne Riksen-Walraven (Nijmegen). Het NCKO is een samenwerkingsverband van pedagogen en ontwikkelingspsychologen van de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Landelijke meting

Het NCKO heeft met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de eerste vier maanden van dit jaar een landelijke meting verricht naar de kwaliteit van kinderdagverblijven in Nederland. Het betreft de derde peiling van het afgelopen decennium naar de kwaliteit van hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De peiling is uitgevoerd op een moment dat de nieuwe Wet kinderopvang nog maar kort van kracht was. De recente peiling laat een relatief laag niveau zien van de gemiddelde kwaliteit van de kinderdagverblijven. Geen enkel kinderdagverblijf valt volgens de internationaal aanvaarde normen in de categorie goed, 60% van de kinderdagverblijven valt in de categorie middelmatig en 40% in de categorie onvoldoende. In 2005 is de gemiddelde kwaliteit van de onderdelen individuele zorg en activiteiten onvoldoende, van ruimte/meubilering en taal net voldoende. “Er is geen verschil in kwaliteit geconstateerd tussen de verschillende typen opvang,” zegt Harriët Vermeer.

Lichtpuntje

Een lichtpuntje in het onderzoek is het onderdeel interacties dat ruim voldoende scoort. Dit komt overeen met extra observaties naar de sensitiviteit van de leidsters. Zij blijken in behoorlijke mate emotionele steun te geven aan de kinderen. De sensitiviteit van de leidsters is gemiddeld voldoende, en stabiel gebleven ten opzichte van tien jaar geleden. Dit is een belangrijk gegeven omdat de sensitiviteit van de leidsters de kern vormt van het pedagogische proces. Een sensitieve leidster geeft kinderen het gevoel van veiligheid dat de basis vormt voor hun welbevinden en ontwikkeling.
Uit de vergelijking over de drie tijdstippen heen blijkt dat er sprake is van een significante daling in de kwaliteit. Waar in 1995 in het geheel geen kinderdagverblijf van onvoldoende kwaliteit werd aangetroffen, is dit percentage in 2001 opgelopen tot 6% en in 2005 zelfs tot 40%. Deze neerwaartse trend is het duidelijkst merkbaar in de individuele zorg (gezondheid, hygiëne en fysieke veiligheid) en bij de activiteiten (aanwezigheid en toegankelijkheid van gevarieerd ontwikkelingsmateriaal).

Wereldranglijst
Tien jaar geleden stond Nederland hoog op de wereldranglijst. In 2005 is de Nederlandse kinderopvang haar koppositie in de internationale vergelijkingen kwijt. De kwaliteit van de opvang blijft sterk achter bij die in bijvoorbeeld Duitsland, Canada en de Verenigde Staten. Overigens zijn de metingen in die landen enkele jaren eerder gedaan. De onderzoekers concluderen dat de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland niet onverantwoord maar wel zorgwekkend is. De dalende trend van de afgelopen tien jaar moet worden omgebogen. Extra investeringen zullen zich moeten richten op het naleven van de basale eisen van hygiëne en veiligheid. Ook moeten er meer en gevarieerdere pedagogische activiteiten komen in een verantwoorde omgeving. Aanbevolen wordt groepsassistenten aan te stellen om de zorgtaak van de leidsters te verlichten, zodat die zich meer dan voorheen kunnen richten op hun pedagogische taak.


zoek
info
contact
rss


Overige webBladen
Nieuw: webBlad over Zwangerschap, met..
>Sterfte baby's rond geboorte
>Zwangere ondernemer moet uitkering krijgen
>Helft pilgebruikers opgelucht bij menstruatie

© 2018 webBlad.info   Free counter and web stats